Ne hallgass a szívedre!
A gondolkodás legmagasabb formája NEM az érzelmeket követi

Kérem kattintson az alábbi hivatkozásra és hallgassa meg ezt az előadást!

Ne hallgass a szívedre!
A gondolkodás legmagasabb formája NEM az érzelmeket követi


Miért fontos a gondolkodás?

Mert az ön gondolkodása az egyetlen ami vagy megtalálja az összhangot a valósággal amiben él vagy elszakad tőle. Az emberi elme az ami a valóságot felfogja és feltérképezi.

Az Ön gondolatai, nem jelentéktelenek, sőt:

"Ön úgy éli az életét, ahogyan gondolkozik."

Az egyik nagy és általános hiba amit a XXI. század embere a gondolkodásának a szintjén elkövet az az, hogy túl nagy tekintélyt ad az érzelmeinek, illetve nem ismeri fel azok valós szerepét.

A mai ember egyfelől nem uralja a gondolatait másfelől szabad folyást enged az érzelmeinek. Ez egy halálos egyveleg.

Az érzelmeknek a követés és nem a vezetés a feladata. Ha az érzelmeinknek adjuk át a lelkünkön az uralmat rendkívül veszélyes vizekre evezünk.

Nézze csak meg a folyamatot!

1.     Helytelenül gondolkozunk.

2.     Ennek a következtében helytelen, negatív érzelmeink lesznek.

3.     Az érzelmi nyomás hatására a gondolkodásunk és az akaratunk is manipulálódik aminek következtében sokszor rossz döntéseket hozunk.

4.     A döntésink kifejeződnek a szavainkban és tetteinkben, melyeknek aratjuk a következményit.

Az érzések nem gondolkodnak, az érzések semmi mást nem csinálnak, csak kifejezik az őket ért hatást. Pl: Megijednek, ha rájuk kiáltanak. Szentimentálisak lesznek, ha látnak valami meghatót. Büszkék lesznek ha bátorítják őket.

Az érzelmeket nem érdekli a valóság, nem képesek különbséget tenni valós és hamis, fontos és lényegtelen, ránk vonatkozó és ránk nem vonatkozó információ között. Ezt a gondolkodásunk teszi meg illetve kellene, hogy megtegye.

Amilyen gondolatokkal Ön az érzelmeit táplálja, olyan gondolatokat fognak kifejezni. Hisz válaszadók, kifejezők. Ezt teszik, mégpedig nagyon erősen. Nagy érzelmi energiával megjelenítik, kifejezik az adott gondolatot. Mindenfajta megfontolás és szűrés nélkül elhiszik és kifejezik az őket ért hatást nagy intenzitással és erővel hiszen energiaforrásként, mobilizálóként is működnek.

Az így létrejövő érzelmi töltés befolyásolni erősíteni vagy éppen manipulálni fogja a döntéseit. Lehet, hogy ott van valahol az elménkben az érv, hogy: "Nem lenne miért félned!" , de mert úgy érzem, hogy félnem kell igenis félek. Az érzés erejéből fogok döntést hozni és az alapján cselekedni.

Hogyan? Adott esetben a valós helyzettől elszakadva, hamisan egy érzelmei alapon értékelve negatívan, rosszul.

Az érzelmi ember átadta a vezetést önmaga felett az érzelmeknek, miközben az érzelmek teljességgel alkalmatlanok a vezetésre. Az érzelmi ember gyakorlatilag olyan, mint az a valaki, aki az autóban átadta a volánt egy beszámíthatatlan őrültnek.

Az érzelmi emberek hol az önfeledt öröm eufóriája, hol a mélységes depresszió sötétsége közt élnek, úgy, hogy legtöbbször sem a bánatukra, sem az örömükre nincs valódi ok, persze, hisz ők elsősorban éreznek és nem gondolkoznak.

Tény az, hogy a világ kimondottan bátorít minket az érzelmességre, olyan szlogenekkel például, hogy:, vagy "Az érzéseid sohasem hazudnak." miközben az érzéseink az esetek kilencven százalékában hazudnak és a felépítésükből adódóan az esetek akár száz százalékában is hazudhatnának.Miért mondja a világ, hogy: "Kövesd a szíved!"

Mert az érzelmek a legbefolyásolhatóbbak. A világ pedig befolyást akar! Ha elég pofátlan volna azt is mondhatná, hogy: "Szolgáltasd ki magad gondolkodás nélkül nekem, mert én akarok játszani a lelked zongoráján, és azt akarom, hogy úgy ugrálj, nyüszíts, nevess ahogyan én azt éppen akarom!"

Az érzelmi ember rengeteg szenvedésen megy keresztül, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy a lelkének ezen működésén keresztül, még csak esélye sincs a valósággal való szoros összhang megtalálására.Mit tehetünk?

Eltökéljük a változást. Mit fogunk megváltoztatni? A gondolkodásunkat. Ez az ami fölött uralmunk van.

1.     Tanulni fogjuk a helyes gondolkodást.

2.     Eltökéljük, hogy a valósággal összhangban lévő már, igazolt gondolatmintákat továbbra is alkalmazzuk.

3.     Mégpedig a negatív érzések ellenére. Ragaszkodunk a megvalláshoz és ha hibáztunk, a megbánáshoz. "Jaj, már megint rosszul gondolkoztam!" Semmi baj. Bánja meg. Engedje el, felejtse el és gondolja a helyeset.

4.     Tervezze a helyes viselkedést. Ne legyen túl szigorú magával, mert ha követelni fogja a helyes viselkedést, garantálom a csalódást és bukást. Nem fogja tudni megcsinálni. Nem rögtön, nem teljes mértékben és nem egyedül. Senki sem tudja magát a saját hajánál fogva kihúzni a vízből.

5.     Élvezi a megelégítő érzelmeket.

Van itt egy kis változtatás. Észrevették, hogy mi az? Megváltozott a sorrend.

Először a gondolkodással indultunk az érzésekkel folytattuk és így jutottunk el a viselkedéshez. Nem kéne, hogy így legyen. Nem kellene, hogy Ön megengedje, hogy az érzelmei vezessék.

Most már a sorrendet is helyesen írtuk fel. Ön helyesen gondolkozik, ellenáll az érzelmeinek és ragaszkodik a helyes megvalláshoz (belső kommunikáció, mely a negatív érzelmek ellenére megmarad az igazság mellett). Az elméje, a gondolkodása, a meggyőződései alapján hoz döntéseket és az érzelmek vagy jönnek vagy nem. Ha hisztizni akarnak, had hisztizzenek, majd beleunnak. Pl.: A gyerek, aki éjjel nappal sír, holott semmi baja nincsen. Néha jobb otthagyni, hisz meg kell tanulnia késleltetni.

Végül az érzelmek előbb vagy utóbb követni fogják a gondolkodást és a gondolkodás alapján véghezvitt cselekedeteket. A helyes cselekedeteket helyes érzelmek követik. Általában. De ha nem, akkor ez elég ok arra, hogy hisztis legyek és azt is tönkretegyem ami eddig jó volt, csak azért, mert úgy érzem?!? Végül is ez is egy alternatíva.

És valójában nincs is csak két lehetőségem.

Vagy én uralkodom az érzelmeimen, vagy az érzelmeim uralkodnak rajtam.

A mai világ nem tanított meg minket uralkodni magunkon. Gyengék vagyunk. És az érzelmeknek a legkisebb szele lesodor minket a helyes útról. Mert úgy érezzük... készek vagyunk megbántani azt akit a leginkább szeretünk, elkövetni életünk legnagyobb baklövéseit, megfeledkezni minden tartásról.

Az objektív személy, aki az objektív meggyőződései alapján él:

1./Objektív hit. Meggyőződések a valóságról.
2./Gondolkodás.
3./Megfelelő érzések alapján, vagy azok nélküli cselekedet, viselkedés. (Érzések nélkül a helyeset tenni nem képmutatás, hanem érettség és jellemesség.)
4./Megelégítő érzések.

Szubjektív személy:

1./Rejtett, szubjektív meggyőződések, hit.
2./Érzések.
3./Viselkedés
4./Gondolkodás. Az érzelmek alapján való viselkedés racionalizálása.

A mai ember a személyes életének a vezetésében a gondolkodást már csak arra használja, hogy igazolja a rossz, az érzelmeiből fakadó viselkedését és döntéseit, melyeket viszont a szubjektív valósága, hitrendszere motivál tudatos és öntudatlan szinten.

Ez egyrészt felelősségre hívja fel a figyelmet, de egyben lehetőséget is ad a megértésre. és a megértés alapján a bölcsességre. (képesség arra, hogy a meglévő információt összerakva, meglássak közvetlenül nem észlelhető dolgokat)

Minden ami az Ön életében van egy gondolattal kezdődött, az önével, vagy valaki máséval. Minden ami van előbb egy gondolat volt.

A kivezető út

1. Az első lépés a felelősség felvállalása

DEF: Felelősség
Felelősségnek hívjuk az ember azon hozzáállását amellyel úgy él a valóságban, hogy számba és figyelembe veszi a gondolatainak, döntéseinek, szavainak és tetteinek következményeit mégpedig, a valóság által meghatározott súlyuk szerint.

Sokszor csak évekkel, évtizedekkel később aratjuk le egy döntésünk gyümölcsét. Az időbeli eltolódás a felelőség nélküliség gyilkos illúzióját keltheti bennünk.

A felelősséget nem kerülhetjük el. Két lehetőség között választhatunk:

-Vagy visszautasítjuk a felelősséget és ezzel kiszolgáltatjuk magunkat a szubjektív elképzeléseinknek.
-Vagy vállaljuk a felelősséget és megpróbálunk tenni valamit.


2. Ahhoz hogy élhessünk a felelősségünkkel megfelelő információra van szükségünk a valóságról.

Ezzel kapcsolatban az alábbi négy kategória életbevágóan fontos. Kérem olvassa el a meghatározásokat és gondolkozzon el rajtuk néhány percet.

Def: Megismerés
Megismerésnek hívjuk azt a lelki folyamatot, amin keresztül a tényeket, meghatározott elvek szerint feldolgozzuk és belőle a valóság tényszerű képét kapjuk.

DEF: Becsapottság
Becsapottságbak hívjuk a lélek ama állapotát, amikor igaznak hisz valamit, ami nem az. Az eredménye az objektív valóság, ill. az igazság ismeretének illúziója. A becsapottság egészen biztos, hogy jelen van, amikor az illető biztos benne, hogy nincs becsapva é/ vagy azt hiszi, hogy már mindent tud, vagy azt hogy nem tudhat semmit. Az ismeret hiánya nem feltétlenül becsapottság. (Van amit nem tudhatunk.)

DEF: Alázat
Az alázat feltétel nélkül elfogadja az igazságot.
Alázatnak hívjuk azt a hozzáállást mellyel az ember az igazságot azzal a szándékkal keresi, hogy amennyiben megtalálja, akár a saját addigi meggyőződése ellenében is elfogadja, azaz hajlandó meggondolni magát, új felismerésre jutni és élni az új felismerése lapján. Az alázat nem védekezik hanem elfogadja valóságot, alkalmazkodik hozzá ill. megkeresi a megfelelő választ és valódi megoldást.

DEF: Megtörtség
Megtörtségnek hívjuk a szívnek azt az állapotát, amikor feladva a saját értékrendjét az teljesen a valósághoz alkalmazkodik, azaz feltétel nélkül elfogadja a valóság által diktált értékrendet.

Az alázatos és megtört ember egyfelől hihetetlenül kemény másfelől nagyon engedékeny.

3. A megismerést követően meggyőződéseket épitünk ki a lelkünkben, amelyekhez való ragaszkodást HIT-nek hívjuk.

Az emberi megismerés és vezetettség fő lehetőségei a követezők:

-Látás általi élet, amikor a pillanatnyi benyomások uralják az életem.
-Az egyéni tapasztalatok alapján való élet, amikor a múltam tapasztalatai uralják az életem.
-A kapott kommunikáció alapján való élet, amikor az emberek véleménye uralja az életemet.
-Hit alapján való élet, amikor a meggyőződéseim uralják az életemet. Ebben az esetben a valóságról való meggyőződéseink alapján dolgozzuk fel az újabb információkat és élünk. Ez a gondolkodás legmagasabb formája.

DEF: Hit
A hit az elme viszonya a valósághoz. Amikor a valóság nem látható részét, közvetett, de hiteles információk alapján ragadjuk meg hitről beszélünk. A valóság nem látható részének el nem fogadása, hitetlenség. Létezik naiv és józan hit.

DEF: Meggyőződés
Meggyőződésnek hívjuk a valóságról való képünket, amely elég erős ahhoz, hogy minden további nélkül döntéseket hozunk a kép alapján, hogy aszerint éljük a életünket. A meggyőződéseink még éppúgy lehetnek valóságtól elszakadtak, mint azzal összhangban lévők.

A mai ember úgy gondolja, hogy nem lehetnek meggyőződései. Egy kicsit mindig úgy érzi, hogy orosz rulettet játszik. Hogy mindig kockáztat.

Honnan lehetnének valódi meggyőződéseink, valódi tudásunk: Egy végtelen viszonyítási pontból kiinduló egyetemes elveket használó értelmes(racionális) levezetésen, bizonyításon keresztül. Ez az amivel holnapután folytatni fogjuk.

 

 


A
mennyiben még nem tette volna, kérem kattintson az alábbi hivatkozásra és hallgassa meg ezt az előadást!

Ne hallgass a szívedre!
A gondolkodás legmagasabb formája NEM az érzelmeket követi

Az Ön szolgálatában:

 

 

Marketing MEGOLDÁSOK
www.marketingmegoldasok.hu

ui.: Ezt az oldalt a www.uzletkotesorommel.hu szponzorálja!

uui.: Kérem hogy erre a levélre NE VÁLASZOLJON! - Ezt az e-mail címet kizárólag levélküldésre használjuk. Amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot kérem használja az erre a célra létrehozott Kapcsolat oldalunkat.

 Előzetes: A végső válasz nyomán!
Készüljön, mert már
holnapután birtokába jut
ennek az ámulatos
hanganyagnak!

Hallgasson bele
a rövid előzetesbe!

 


Leiratkozás - Ha a későbbiekben nem kíván tőlünk további információt kapni, akkor csak egyszerűen kattintson az alábbi hivatkozásra, és ezzel kijelentkezhet a listánkról. Kérem, vegyenek le a listájukról!

Tovább >>