A végső VÁLASZ nyomán!
Feltesszük az élet legfontosabb kérdéseit és megkeressük a rájuk adható legjobb válaszokat

Kérem kattintson az alábbi hivatkozásokra és hallgassa meg ezt a sorsfordító előadást!

FONTOS!!! - Ez az előadás az élete szempontjából egyik, valószínűleg legfontosabb érvelést tartalmazza, melynek megértése és felelős mérlegelése végső megoldást jelenthet a legalapvetőbb problémáira is.

Ennek fényében arra kérem, teremtse meg a lehetőséget hogy figyelmesen, amennyiben szükséges akár TÖBBSZÖR is végighallgathassa!

A végső VÁLASZ nyomán! I. Rész
Feltesszük az élet legfontosabb kérdéseit és
megkeressük a rájuk adható legjobb válaszokat

A végső VÁLASZ nyomán! II. Rész
Feltesszük az élet legfontosabb kérdéseit és
megkeressük a rájuk adható legjobb válaszokat

A végső VÁLASZ nyomán! III. Rész
Feltesszük az élet legfontosabb kérdéseit és
megkeressük a rájuk adható legjobb válaszokat


Vegyünk egy mély lélegzetet, lépjünk hátra kettőt és tekintsük át hogy hova is jutottunk.

Oda, ahonnan a legtöbben elmenekültek.

A racionalitás, a józanság helyén, ahol bátran szembenézve a valósággal azon találtuk magunkat, hogy nincs válasz az életünkre, hogy miközben feltétlen szükségünk van biztonságra azt látjuk, hogy valójában nem lehetünk biztonságban, hogy miközben szükségünk van abszolút fontosságra csak viszonylag vagyunk fontosak, miközben annyira kellene, hogy feltétel nélkül szeressenek, valójában nem szeretnek.

Feltétlen szükségünk van rá, hogy tudjuk hogyan fognak ezek a mély szükségeink megelégülni, de most szembe kell, hogy nézzünk azzal, hogy valójában nem tudhatjuk.

A kilátástalanság, a reménytelenség helyére jutottunk, oda ahol rajtunk kívül, bevallottan, vagy be nem vallottan, de hatmilliárd ember éli az életét.

Azon a helyen vagyunk ahol nem maradt számunkra más választás, mint hogy:

1.     Elfogadjuk, hogy az életünknek nincs értelme és így a féktelen hedonizmusba meneküljünk, vagy

2.     Újra irracionálissá válva, visszatérjünk a mi kis tetszőlegesen választható, szubjektív valóságunkba, ahol nem kell szembenézni semmivel, de ahol reggelenként ugyanazzal a jól ismert aggodalommal, tudatalatti félelemmel ébredünk és ahol esténként megint mellénk fekszik a feloldhatatlan bűntudat, a csontjainkat rágó bizonytalanság és rettegés attól, hogy talán mégis elrontottuk, mi rontottuk el, mégpedig végleg az életünket, hogy valahol odakint a valóságban, amelytől ugyan elfordultunk, mégis ott van valahol a valódi megoldás és mi nem törődtünk vele.

3.     Vagy utolsó lehetőségként továbbra is racionálisnak maradva, szembenézünk az utolsó racionális válasszal.Az elménk, akár elismerjük akár nem, egy igazság kereső mechanizmus.


N
em tudjuk lekenyerezni egy jól hangzó hazugsággal, de ugyanúgy nem tudjuk megnyugtatni egy megalapozatlan igazsággal sem.

Talán egy ídőre le tudjuk csendesíteni, de a mély, tudat alatti félelmet rizsával nem tudjuk legyőzni.

Vegyünk egy példát.

A feleség aggódik a család gyenge anyagi helyzete miatt, mire a férje azt mondja: Ne aggódj drágám, minden rendben lesz. Nos ha ennek a kijelentésnek nincs valóságos alapja akkor nagyon valószínű, hogy nem fogja megnyugtatni a feleséget, vagy ha mégis, akkor a nyugalma csak pillanatnyi, a félelem irracionális elfojtásnak az eredménye és a következő aggódó gondolat felszínre törésénél semmivé lesz.

Ha viszont a férj fel tud mutatni egy eddig titokban tartott sok millió forintos bankbetétet, a létrejövő nyugalom valódi lesz. Figyeljük viszont meg, hogy még ebben az esetben is fel fel törnek a régi félelemnek a gondolatai, de ezek most már hatásosan megítélhetőek a megnyugtató igazsággal, ebben az esetben a sokmilliós bankbetéttel.

Egy megnyugtató objektív igazsággal, valóságos megoldással könnyedén felülkerekedhetnénk a beteg, szubjektív véleményeinken, érzéseinken, félelmeinken.

Nem kellene tennünk egyebet, csak folyamatosan szembesítenünk a tudatalattinkból feltörő hazug félelmet a megnyugtató objektív igazsággal.

A kérdés csak az:

Van e egy ilyen megnyugtató, abszolút igazság a látható valóságban?
Ha van, ezt a megnyugtató igazságot, elsődleges feladatként, célszerű módon kellene minden emberi lénynek megtalálni
.

De ha ez ilyen egyszerű, akkor miért lelki beteg az emberiség 98%-a?

Megmondom. Mert az emberek 98%-a számára nincs megnyugtató igazság, nincs valódi megoldás. Nincs, nincs, nincs! A minket körülvevő látható világban tudni illik nincs semmi ami valódi, azaz abszolút megoldást nyújtana a lelkünkből feltörő negatív gondolatokra. A két legalapvetőbb szükségünket a fontosság és biztonság után semmi relatív dolog nem tudja abszolút módon megelégíteni.

Ezzel a látszólagos kilátástalansággal szembenézve nagyon könnyű olyannak látni a valóságot, mint ha a sors mindössze valamiféle gonosz játékot űzött volna velünk azzal, hogy olyan vágyakat ültetett belénk, amelyek megelégíthetetlenek, mintha az lett volna az egyetlen célja, hogy szenvedni lásson minket.

Nem logikusabb e mégis csak azt feltételeznünk, hogy ahol ilyen nagy szükség van, ott annak a szükségnek megoldása is kell, hogy legyen.

Pl: Nem lehet hogy ez valami olyasmi, mint a fizikai testben a fájdalom, amely mintha az ellenségünk lenne, közben az egyik legjobb barátunk, az aki a rendellenességre, a veszélyre figyelmeztet minket. Fájdalmat okoz, hogy megmentsen a nagyobb, esetleg végleges veszély elől. Ha nem lenne fájdalom, ráülhetnék a sparherdre és csak azt érezném, hogy büdös van.A hibás előfeltevésnek hibás következtetés az eredménye. Meg kell találni a megfelelő világképet, filozófiát és azzal a megfelelő ismeretelméleti alapot.

Miről is van szó?

Arról, hogy amint egyre közelebb kerülünk az élet gyökeréhez a kérdéseink egyre inkább filozófiaiak ill. vallásiak, ahol mi a szónak a lehető legtágabb értelmét vesszük, azaz az ember világszemléletét, mintegy véleményét a valóság általa közvetlenül meg nem ismerhető területeiről.

Ebből a szempontból minden ember vallásos és filozófus, hisz minden embernek van világnézete, vagy másképp mondva egyetlen ember sem élhet világnézet nélkül.

A fent említett értelemben vett filozófiának három alapvető kérdése van (F.A.Schaeffer), melyek:

1.     A lét kérdése (Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy valami van.)

2.     Az ember, azaz annak a kérdése hogy az ember határozottan különbözik a nem-embertől (személyesség, a személyes szükségletek és az erkölcsnek a kérdése) és végül

3.     A megismerés kérdése. (Az információ létezik és megismerhető.) Az ismeretelmélet tárgya az, hogy honnan tudjuk, amit tudunk, és hogyan lehetünk biztosak benne, hogy amit tudni vélünk a minket körülvevő valóságról, az helyes. A módszertan pedig azt vizsgálja hogy miként juthatunk el az igazsághoz és a tudáshoz.

Amennyiben ezekre a kérdésekre kielégítő választ kapunk, birtokába jutunk azoknak az alapoknak melyekre építkezve az egész életünket a helyére tehetjük. A megfelelő alapokból kiindulva megtalálhatjuk a választ az életünk MINDEN fontos kérdésére, legyen az üzleti, magánéleti vagy kapcsolati kérdés.

M
ielőtt belemennénk ezeknek a kérdéseknek a komoly vizsgálatába, hadd tisztázzak valamit.Az ember szabad.

Mégpedig teljesen. Szabad irracionálisnak lenni éppúgy mint racionálisnak, szabad őszintének lenni és szabad arra is hogy csaljon. Szabad rá, hogy alázatos legyen és szabad arra is, hogy büszke legyen még pedig a végletekig.

Az ember szabad... de aratja is a döntéseinek következményeit.

A szabadsága nem menti fel a felelőssége alól.

Mi most talán az élet legfontosabb kérdéseit tesszük fel. Rá fogunk kérdezni a valóság végső okára és amennyiben erre a kérdésre racionális, logikus a tapasztalatainknak megfelelő választ találunk, azzal egyben meghatározódik a világképünk és egyeben az ismeretelméleti alapunk, az amellyel aztán gondolkodva összhangba kerülhetünk a valóság egyéb részleteivel is.

Ahhoz viszont, hogy a most következő gondolatmenet mindazt a nyereséget hozhassa Önöknek amit magában rejt, most alázatosaknak kell lennünk, őszintéknek, racionálisaknak, de ami még sokkal sokkal fontosabb az, hogy bátrak legyünk.

Elég bátrak ahhoz, hogy ragaszkodjunk az igazsághoz és elvessük a tévedéseket még akkor is, ha kiderül hogy az igazság valami egészen más, mint amit mi eddig gondoltunk.

Meg fogjuk keresni a valóság végső okát.

Szembenézünk azokkal a válaszokkal, amelyek egyrészt megmagyarázzák mindazokat a kérdéseinket amelyek nélkül nem élhetünk, másrészt kigyomlálják a valóságról alkotott, talán kényelmes, de ugyanakkor gyilkos elképzeléseinket.

Kérem Önöket vizsgáljuk meg az összes jelentősebb világképet részrehajlás nélkül. Tegyük félre néhány percre az előítéleteinket, a neveltetésünket, az érdekeinket és véleményeinket.

Csak néhány percere hagyjuk abba a valóságnak a saját szánk íze szerint való torzítását és nézzünk vele szembe, amint az VAN.

Az egyetlen jó mód az elmélkedésre az az, amikor pisztoly van az asztalon. Amikor tétje van a gondolatainknak, amikor minden egyes gondolkodó szembe kell, hogy nézzen az elmélete következményeivel, vagy sokkal inkább amikor elég nagyra növeljük a tétet ahhoz, hogy egy felfuvalkodott büszke kis hólyag ne merészelje ránk erőltetni az üres, magamutogató eszmefuttatását.

Valahogy így: Ez a véleményed? Igen? Akkor élj is TELJES következetességgel a filozófiád alapján!!!

A hamis filozófiákat a mindennapi élet olyan szigorúan meghazudtolja, hogy a legelhivatottabb követőik sem képesek élni a vallott filozófiájuk alapján. Következetlenségre vannak kárhoztatva, amely következetlenség mellett a mindennapokban el kell siklaniuk valahogy.A romantikának vége, jöjjön a realizmus!
Ha nincs igazság, akkor nincs remény sem. Igazságról pedig nem lehet szó ott, ahol nincsenek megfelelő alapok. Nézzünk szembe a valósággal és keressük meg a megfelelő alapokat.

Nézzünk szembe a valósággal és vállaljuk a tévedés kockázatát. Ha tévedtünk forduljunk meg és menjünk tovább a helyes irányba.

Félre a szemeinket elhomályosító optimizmussal és a légypapírként ragadó romantikával! Félre, de ne azért hogy aztán nihilistákká legyünk. Nem! Félre azért, hogy megtalálhassuk a valódi választ.

A valódit.

Kérem Önöket, könyörgöm, ne szórakozzunk.

Az élettel TÉNYLEG nem érdemes.

Amennyiben még nem tette volna, kérem kattintson az alábbi hivatkozásokra és hallgassa meg ezt az előadást! (Kérem haladjon sorba!)

A végső VÁLASZ nyomán! I. Rész
Feltesszük az élet legfontosabb kérdéseit és
megkeressük a rájuk adható legjobb válaszokat

A végső VÁLASZ nyomán! II. Rész
Feltesszük az élet legfontosabb kérdéseit és
megkeressük a rájuk adható legjobb válaszokat

A végső VÁLASZ nyomán! III. Rész
Feltesszük az élet legfontosabb kérdéseit és
megkeressük a rájuk adható legjobb válaszokat

Az Ön szolgálatában:

 

 

Marketing MEGOLDÁSOK
www.marketingmegoldasok.hu

ui.: Ezt az oldalt a www.uzletkotesorommel.hu szponzorálja!

uui.: Kérem hogy erre a levélre NE VÁLASZOLJON! - Ezt az e-mail címet kizárólag levélküldésre használjuk. Amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot kérem használja az erre a célra létrehozott Kapcsolat oldalunkat.

 

 


Leiratkozás - Ha a későbbiekben nem kíván tőlünk további információt kapni, akkor csak egyszerűen kattintson az alábbi hivatkozásra, és ezzel kijelentkezhet a listánkról. Kérem, vegyenek le a listájukról!